info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

FAMILIE REIMERT

Eigenaren van een biologisch melkgeitenbedrijf in Mariënheem.

“De geiten zijn allemaal nieuwsgierig en dat vind ik er zo leuk aan.” – Lisa Reimert

3 vragen aan…

Wat heeft jullie ertoe gezet om een biologische geitenhouderij te beginnen?

“Mijn ouders hadden tot 1998 een koeien- en vleesvarkenshouderij. Op een gegeven moment waren ze op zoek naar iets anders en toen kwamen ze bij geiten terecht. Mijn aandacht ging van jongs af aan al naar de geiten. Op dit moment hebben we 1500 melkgeiten en daarnaast nog 400 lammeren voor de opfok. Zij vormen de nieuwe generatie melkgeiten. Naast mijn werk bij ons op de geitenhouderij studeer ik nog. Ik volg de opleiding ‘agrarisch ondernemerschap’ in Dronten.

Het bijzondere van een biologisch bedrijf is dat de geiten naar buiten gaan, ze veel leefruimte hebben en er geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt op het land. Al het ruwvoer en een deel van het krachtvoer wordt door ons zelf op ons land verbouwd. Zelf heb ik een echte passie voor de melkgeiten. Ik vind vooral het afwisselende werk, dier en land, erg leuk en werk elke dag met veel plezier met de geiten.” 

“Om geitenkaas te produceren moet een geit ook aflammeren om melk te kunnen geven, de helft hiervan zijn bokjes, dus voor kaasproductie niet nodig. Om deze lammeren op een verantwoordelijke wijze groot te brengen en de dieren zo min mogelijk te verplaatsen houden wij ze liever onder onze eigen hoede en verkopen we het vlees via Bio Goat Meat.”

Hoe ziet een dag als geitenhouder eruit?

“Rond half 6 ‘s ochtends begint mijn vader met het melken van de geiten. Daarna worden de ligbedden opgestrooid en het voer aangeschoven. Mama houdt zich voornamelijk bezig met de lammetjes en de administratie. Zij geeft ze de fles en verzorgt ze. In de zomer gaan de lammeren naar buiten. In de weide hebben we speeltoestellen waar de lammetjes graag op spelen. Ze zijn dan ook veel buiten te zien. Tegen het eind van de middag wordt er weer gevoerd en ‘s avonds worden de melkgeiten nog een keer gemolken. Verder vindt het verzorgen van de melkgeiten en de lammeren de hele dag door plaats. Daarnaast is het belangrijk dat we onze boerderijautomaat ‘De Koele Kast’ aangevuld blijven houden. Hier verkopen we geiten- en koeien kaas, eieren en binnenkort ook verse groenten. Dit doen we vooral voor de verbinding met de burger.”

Wat maakt jouw werk zo bijzonder?

“Ik vind het leuk om te zien dat de geiten zo nieuwsgierig zijn. Ze willen graag veel aandacht, maar ze geven ook aandacht terug. En dat maakt mijn werk zo leuk!”

Lees meer op de Facebookpagina van de geitenhouderij van familie Reimert of op de Facebookpagina van de Koele Kast.

Benieuwd naar verhalen van andere biologische geitenhouders? Deze vind je hier.


MART-JAN DE JONG

Mart-Jan is samen met zijn vrouw Willy eigenaar van De Bonte Weide, een biologische melkgeitenhouderij in Stolwijk

“IN DE ZOMER ZIJN DE GEITEN VEEL BUITEN. EEN GENOT VOOR HET OOG!”

SWITCH NAAR GEITEN

“Geiten zijn sociale dieren met wie je echt contact kan maken. Dat gevoel hadden we minder bij de schapen die we eerder hadden. Die keken niet op of om als we langsliepen. We zijn geswitcht doordat we genoodzaakt waren ons bedrijf opnieuw op te bouwen nadat onze boerderij geruimd was door Q-koorts. We hebben alle diersoorten bekeken en de geit paste het beste bij ons en ons bedrijf. Dat we door die situatie nu met geiten werken is een geluk bij een ongeluk.”

BIOLOGISCH

“Al vanaf 1999 zijn we uit volle overtuiging biologisch en proberen we dat op alle vlakken vorm te geven. Het veenweidegebied waar we wonen en werken leent zich goed voor biologisch boeren. Onze 450 geiten voeren we met minimaal 60% ruwvoer, waaronder grasklaver van eigen land, aangevuld met brok en granen. Door dit gevarieerde voer leveren de geiten ons hoogwaardige melk, met een volle en heerlijke smaak. In de zomer zijn de geiten veel buiten. Een genot voor het oog! De jonge geitjes groeien op tot melkgeiten. Behalve jonge geitjes krijgen we ook jonge bokjes. Die brengen we zelf groot tot ze geslacht kunnen worden. De bokjes zetten we af via de coöperatie Bio Goat Meat.”

NATUURBEHEER

“We doen meer dan het produceren van biologische geitenzuivel. Voor onze stroomvoorziening hebben we 196 zonnepanelen. We wekken iets meer stroom op, dan we zelf gebruiken. Ook doen we veel aan natuurbeheer. De helft van het grasland wat we beheren is kruidenrijk grasland. Op de andere helft van het grasland wordt aan de slootkant anderhalve meter niet bemest. Hierdoor verschraal je de slootkant, waardoor je een grotere variatie aan planten krijgt. Ook insecten en andere dieren vinden dit fijn. Voor de weidevogels hebben we een plas-dras, een stuk weiland waarop ondiep water staat, aangelegd die met een pomp op zonne-energie op niveau gehouden wordt. Dit alles bevordert de biodiversiteit. Mooi is dat sinds 2017 een kerkuil in onze stal zit. Dat jaar zijn er maar liefst vijf uilskuikens uitgevlogen.”

EIGEN PRODUCT

“We vonden het jammer dat onze geitenmelk onzichtbaar op de markt kwam. Daarom hebben we een eigen product gemaakt van deze gezonde melk: biologische rauwmelkse geitenkefir. Doordat we het product niet pasteuriseren en daarnaast fermenteren wordt het nog lichter verteerbaar. We zijn overtuigd van de gezonde werking van deze zuiveldrank en het is zo lekker! Zelf drink ik het iedere dag bij de lunch. Binnenkort ga ik een cursus geitenkaas maken volgen. Wie weet gaan we dat ook nog eens op de markt brengen.”

Voor meer informatie over De Bonte Weide kun je naar https://debonteweide.nl/

Wil je meer verhalen lezen van biologische geitenhouders? Deze vind je hier!

MENU |ONTDEK DE GEIT