info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Kwaligeit;

zodat de kwaliteit van Nederlandse geitenzuivel uitstekend is en blijft.

De Nederlandse zuivelsector staat garant voor kwaliteitsproducten. Het is van groot belang om dit te borgen met gedegen kwaliteitszorg. Daarom hebben Nederlandse geitenzuivelondermingen (particuliere en coöperaties), in nauwe samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij, het keten-kwaliteitszorgsysteem KwaliGeit ontwikkeld.

Doel van KwaliGeit is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de Nederlandse geitenzuivel uitstekend is en blijft. In Nederland werken vrijwel alle geitenhouders met KwaliGeit. Hierdoor kan de Nederlandse geitensector  garanties afgeven over de geitenmelk en de producten die daarvan worden gemaakt, aan klanten en overheden in binnen- en buitenland.

Handboek

Belangrijke onderdelen van KwaliGeit zijn diergezondheid en dierenwelzijn, zorgvuldig diergeneesmiddelen gebruik, voer en water, netheid van het bedrijf en melkwinning en -koeling. De criteria en normen van KwaliGeit zijn opgenomen in het Handboek KwaliGeit. De criteria zijn wettelijk maar ook bovenwettelijk, de laatste vindt de sector zélf belangrijk om te borgen. De inhoud van het handboek en het volledige borgingsprogramma zijn te vinden op: https://www.ngzo.nl/kwaligeit

Controle

De onderdelen uit het KwaliGeit handboek worden door Qlip, een onafhankelijke certificeringsorganisatie,  gecontroleerd. Minimaal één keer per twee jaar staat er een KwaliGeit beoordelaar van Qlip op de stoep bij iedere melkgeitenhouder. De beoordelaar controleert bijvoorbeeld of de geitenhouder zorgvuldig omgaat met diergeneesmiddelen, de geiten voldoende ligruimte hebben en of ze schoon en droog kunnen liggen. Alleen als alle onderdelen uit het handboek voldoende op orde zijn, wordt het bedrijf opnieuw gecertificeerd. Anders moet passende actie worden ondernomen. Naast de reguliere controles iedere twee jaar, worden onaangekondigde controles uitgevoerd.

Melkonderzoek

Naast de fysieke controles op de melkgeitenbedrijven, wordt de melk gecontroleerd. Van alle geleverde melk neemt de RMO (Rijdende Melk Ontvangst) chauffeur een monster dat in een gespecialiseerd laboratorium wordt onderzocht. Hierbij worden de hoeveelheid melk en het vet- en eiwitgehalte vastgelegd en bijvoorbeeld de aanwezigheid van antibiotica. Melk met antibiotica mag niet worden geleverd. De prijs die de melkgeitenhouder voor de melk krijgt hangt af van de geleverde kilogrammen melk en de gehaltes vet en eiwit. Ook de kwaliteit van de geleverde melk is van invloed; hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de melkprijs.

onze zuivelaars

MENU |ONTDEK DE GEIT