info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Deze website

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Bovendien wil de sector transparant zijn, ook over onderwerpen die uitdagingen vormen.  

Deze website, opgericht in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij, is één van de initiatieven die daaraan bijdraagt. Het Platform Melkgeitenhouderij is de ketenorganisatie voor de geitenzuivelsector.

Ter ondersteuning van transparantie wordt bovendien onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beeldvorming  van de Nederlandse melkgeitenhouderij en in kaart te brengen wat burgers belangrijk vinden ten aanzien van duurzaamheid in de geitensector.

Verder worden melkgeitenhouders ondersteund bij communicatie richting geïnteresseerde consumenten en burgers, zoals bij de inzet van social media, het ontvangen van klassen op het bedrijf, organiseren van open dagen, etc.

MENU |ONTDEK DE GEIT