info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Biologische geitenhouder

Ontdek onze biologische geitenhouders

Wist je dat er ook biologische geitenzuivel bestaat? Ongeveer 15% van de Nederlandse geitenbedrijven produceert de melk biologisch. Maar wat is het verschil?

VOER

Biologisch gehouden melkgeiten mogen alleen biologisch geteeld voer eten. Dit betekent dat er bij de teelt van dit voer geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen is gebruikt. Dat geldt voor zowel ruwvoer, zoals gras en maïs, als voor krachtvoer. De hoeveelheid krachtvoer -brok- is beperkt; de geiten eten vooral ruwvoer. Dit is allemaal GMO-vrij. Dit houdt in dat al het voer dat ze krijgen, bestaat uit gewassen die niet genetisch gemodificeerd zijn. Maar dit gebeurt tegenwoordig zowel bij niet-biologische als bij biologische bedrijven.

GRONDGEBONDEN

Daarnaast moet een biologisch geitenbedrijf grondgebonden zijn. Dit betekent dat een bedrijf voldoende eigen grond heeft waar de geiten kunnen grazen en de mogelijkheid om eigen voer te telen. Biologische geiten hebben altijd de mogelijkheid om buiten te grazen. Naast gras eten ze ook kruiden die in de weides groeien. De biologische geitenhouders vinden het voor het dierenwelzijn belangrijk dat de geiten naar buiten kunnen. Geiten houden over het algemeen niet van snel veranderde weersomstandigheden en hebben een hekel aan felle zon en regen. Maar als het weer het toelaat, zijn ze snel in de wei te vinden. Daarnaast gebruiken biologische geitenhouders bij voorkeur natuurlijke of homeopathische middelen om hun geiten gezond te houden of te behandelen.

DUURZAAM PRODUCEREN

De reden voor geitenhouders om hun dieren op biologische wijze te houden, is vaak dat ze niet het aantal liters melk per geit het belangrijkste vinden, maar het duurzaam produceren van geitenmelk volgens de principes van de biologische landbouw. Een biologische geit geeft per jaar zo’n 850 liter melk, een niet-biologische geit zo’n 1.000 liter. De biologische geitenmelk gaat naar coöperaties en particuliere zuivelverwerkers. Je herkent biologische geitenzuivel aan het EU-logo voor biologische producten. Stichting SKAL doet de controle van biologische productie. De meeste biologische geitenmelk wordt verwerkt tot kaas. Ook vind je tegenwoordig steeds vaker biologische geitenyoghurt en -melk in de schappen.

Hoorns

Onthoornen is niet toegestaan in de biologische veehouderij, maar indien noodzakelijk kan het wel. De boer moet hier ontheffing voor aanvragen en er moet een duidelijke reden voor zijn. Bijvoorbeeld dat de hoorns een gevaar vormen voor de gezondheid van het dier of de boer. Vanaf 2021 moet dit voor elk individueel dier dat de boer wil onthoornen.

Bij onthoornen wordt verdoving en pijnbestrijding gebruikt. Daarnaast moet het door een dierenarts gebeuren. In de Nederlandse biologische melkgeitensector worden de meeste geiten onthoornd. De belangrijkste reden is dat het praktisch is. Het stalsysteem van de boer is namelijk meestal niet aangepast op gehoornde dieren. Gehoornde dieren zouden bijvoorbeeld vast kunnen komen te zitten in de hekken of elkaar kunnen beschadigen in de hoeken van de stal of in de gang naar de melkput. Daarnaast zijn gehoornde dieren gevaarlijker voor de boer (en familie) dan onthoornde dieren.
Hoorns zijn onderdeel van het dier en het liefst zou je ingrepen aan een dier vermijden. Aangezien er bio-dynamisch helemaal niet onthoornd mag worden, is het wel goed mogelijk om gehoornde geiten te houden. Voor een boer die hiermee wil starten vereist dit aanpassingen in de stal en in de melkput.

Biologische geitenhouders

biologische_geitenhouderij_reimert

FAMILIE REIMERT

Mart-Jan de Jong

MART-JAN DE JONG

onze zuivelaars

MENU |ONTDEK DE GEIT