info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Uitdagingen geitensector

Uitdagingen

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector, die streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Een sector waar respect voor mens en dier voorop staat. Daarbij lopen we soms ook tegen dilemma's aan.

De melkgeitensector wil graag open zijn over deze onderwerpen en een actieve rol spelen in het verduurzamen van de sector. Daarom is in 2015 de Duurzame Geitenzuivelketen opgericht.

De werkgroepen werken hier aan thema's als Diergezondheid & dierenwelzijn en Energie & klimaat.

Ook doen we onderzoek naar wat burgers belangrijk vinden ten aanzien van duurzaamheid in de melkgeitensector, werken we samen met geitenhouders en zuivelaars om onze CO2 footprint te verkleinen, en zoeken we naar manieren om de stal voor de geiten nog leuker te maken met klimtoestellen en knabbelmogelijkheden.

Lees hieronder meer over de uitdagingen waar onze geitenhouders mee te maken hebben en hoe we hier binnen de sector mee omgaan.

Heb je nog vragen?

Stuur een mail naar info@ontdekdegeit.nl. Wij leggen het graag aan je uit!

hoe zit het met...

Onthoornen

Gezondheid omwonenden

Hoe zit het met de gezondheid van omwonenden?

Q-koorts

Hoe zit het met Q-koorts?

Hoe zit het met de bokjes?

MENU |ONTDEK DE GEIT