info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Hoe zit het met Q-koorts?

Tussen 2007 en 2011 was er in Nederland een Q-koortsepidemie, onder andere veroorzaakt door geiten. Gelukkig is de epidemie alweer heel wat jaren geleden en zijn alle Nederlandse melkgeitenbedrijven officieel Q-koorts vrij.

Alert blijven
De sector blijft wel alert zodat we nieuwe uitbraken kunnen voorkomen. Sinds 2010 worden alle melkgeiten verplicht gevaccineerd tegen Q- koorts, en vanaf eind 2009 wordt op alle melkgeitenbedrijven minimaal elke maand een tankmelkmonster onderzocht. Zo zijn we er direct bij, mocht de bacterie weer ooit de kop opsteken.

Hoe verspreidt Q-koorts zich?
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen, maar niet van mens op mens overgedragen wordt. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van Q-koorts. De meeste mensen lopen de ziekte op door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. De bacterie komt in de lucht tijdens het lammeren (februari tot en met mei) van besmette geiten en schapen. Echter door het vaccineren van de geiten en de maandelijkse tankmelkonderzoeken zijn al jaren geen besmettingen meer voorgekomen bij melkgeiten in Nederland.

Ontdek hier meer over de geit.

MENU |ONTDEK DE GEIT