info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Hoe zit het met de gezondheid van omwonenden?

Het blijkt dat omwonenden van een geitenbedrijf vaker longontsteking hebben. Is de geitensector gevaarlijk voor de gezondheid?

Uit onderzoek dat het RIVM in 2017 onder 2.500 mensen in Oost-Brabant en Noord- Limburg heeft uitgevoerd, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen meer kans hebben op longontsteking dan gemiddeld. Interessant is dat uit hetzelfde onderzoek ook blijkt dat astma en allergische rhinitis (neusallergieën) juist mínder voorkomen bij mensen die op korte afstand wonen van veehouderijen. Het gaat verder om een zeer beperkt aantal gevallen van longontsteking.

Onduidelijk
Het blijft onduidelijk waar de extra longontstekingen precies door veroorzaakt worden. Is het fijnstof? Nee, geiten stoten vrijwel geen fijnstof uit. Is het een bacterie of virus die van geiten overspringt naar mensen? Niet aannemelijk, er zijn bij de monitoring geen gevallen bekend die hier op wijzen. Is het iets uit de mest? Zou kunnen, geitenmest wordt een aantal weken tot maanden bewaard op de bedrijven. Mogelijk ontstaan er bij de compostering stoffen die iets doen op je gezondheid. Dit is echter nog niet gevonden.

Onderzoek gaat verder
Omdat het RIVM geen goede verklaring heeft gevonden voor de relatie tussen longontstekingen en geitenbedrijven, vindt er nog verder onderzoek plaats. Pas wanneer we meer weten over de oorzaak, kunnen we aan de slag om dat probleem aan te pakken.

De geitensector doet zelf al onderzoek naar de mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak en overlast van geur zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is om de geiten op een andere vloer te huisvesten, het stro te bedekken met een beschermingslaagje en of we luchtwassers kunnen toepassen. Deze onderzoeken zijn nog in volle gang.