info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Onthoornen

In de Nederlandse melkgeitensector worden de meeste geiten onthoornd. De belangrijkste reden is dat het praktisch is, het stalsysteem van de boer is meestal niet aangepast op gehoornde dieren. Gehoornde dieren zouden bijv. vast kunnen komen te zitten in de hekken of elkaar kunnen beschadigen in de hoeken van de stal of in de gang naar de melkput. Daarnaast zijn gehoornde dieren gevaarlijker voor de boer (en familie) dan onthoornde dieren.

Zorgvuldig onthoornen

OM het onthoornen zo zorgvuldig en pijnloos mogelijk te laten verlopen, is het voor geitenhouders in Nederland verplicht om bij onthoornen verdoving te gebruiken, evenals het gebruik van pijnstillers. Hierop wordt toegezien in het kwaliteitsborgingsprotocol van de Melkgeitensector, KwaliGeit. Ook moet het verdoven door een dierenarts gebeuren.

Onthoornen in de biologische sector

Onthoornen is niet toegestaan in de biologische veehouderij, maar kan wel indien noodzakelijk. De boer moet hier ontheffing voor aanvragen, en er moet een duidelijke reden voor zijn. Bijvoorbeeld dat de hoorns een gevaar vormen voor de gezondheid van het dier of de boer. Sinds 2021 moet dit voor elk individueel dier dat de boer wil onthoornen.

Hoornloos fokken

Een andere manier om onthoornen te vermijden is hoornloos fokken. Dan worden de dieren al zonder hoorns geboren dus hoef je ook niet te onthoornen. Het gen voor hoornloosheid is bij geiten echter gekoppeld (linkage) aan het gen voor tweeslachtigheid, wat betekent dat door het kruisen met hoornloze dieren de kans groot is dat er onvruchtbare nakomelingen worden geboren. Het levert ook relatief meer bokjes op omdat je meer nakomelingen nodig hebt om genoeg geitlammeren te verkrijgen voor de vernieuwing van de veestapel. Hierdoor is hoornloos fokken bij geiten nog geen goede oplossing.

MENU |ONTDEK DE GEIT