info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Geiten

Energie & klimaat

Binnen dit thema werkt de Duurzame GeitenZuivel Keten aan reductie van broeikasgassen, productie van duurzame energie en vermindering van energiegebruik. Hiervoor is een energiescan ontwikkeld. Met deze scan wordt het energieverbruik op de melkgeitenhouderij bedrijfsspecifiek inzichtelijk. Deze monitoringstool maakt melkgeitenhouders bewust van de mogelijkheden om hun energieverbruik te reduceren en zo te helpen de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Zuivelondernemingen kunnen hun melkgeitenhouders belonen als de Energiescan laat zien dat ze efficiënter met hun energie omgaan, of als ze duurzame energie opwekken.  Melkgeitenhouders kunnen hun resultaten onderling vergelijken om te kijken waar optimalisatie mogelijk is.

Optimalisatie

Optimalisatie vindt bijvoorbeeld plaats via de inzet van zonnepanelen of het efficiënt gebruik van warmte- en koudestromen. Een voorbeeld: Er gebeurt ontzettend veel op een melkgeitenhouderij. Hiervoor is veel energie nodig, maar komt er ook veel energie vrij.

Denk bijvoorbeeld aan de warmte die van de melk afkomt, tussen de melkput en de koeltank. Om deze warmte op te vangen en te hergebruiken, is een slim systeem bedacht. De warme melk stroomt door de buis naar de koeltank, langs deze buis loopt een leiding met water. Het water neemt de warmte op. Hierdoor wordt de melk kouder en het water warmer. Zo hoeft de melktank minder hard te koelen en hoeft het water niet meer opgewarmd te worden, dit scheelt energie. Het warme water wordt gebruikt als drinkwater voor de geiten of om de melkput schoon te spuiten.

MENU |ONTDEK DE GEIT