info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Hoe zit het met de bokjes?

Om melk te kunnen geven moet een geit regelmatig een lam krijgen. Een normale lactatie duurt ongeveer een jaar, dan komt er elk jaar een lam. De helft daarvan is een bokje. In het verleden gingen de bokjeslammeren meestal naar een bokkenmesterij, tegenwoordig blijven de bokjes op het bedrijf waar ze geboren zijn en gaan vanaf daar naar de slachterij. Omdat er in Nederland nog onvoldoende afzetmogelijkheden zijn, gaat het vlees vaak naar Zuid-Europa.

Oplossingen
Bovenstaande zit de sector dwars. Daarom denken we na over oplossingen. Bijvoorbeeld duurmelken, waarbij een geit 2 tot 5 jaar lang wordt gemolken zonder tussentijds te lammeren. De geit produceert dan ook geen bokjes. Daarnaast steunen we onderzoek en zijn we betrokken bij initiatieven die de afzet van bokjesvlees in Nederland promoten.

Voorbeelden van zulke initiatieven ontdek je hier. Hoewel we in Nederland niet veel bokjesvlees consumeren, is het goed te gebruiken in de keuken. Het vlees is heel mals en bevat zeer weinig vet en relatief veel eiwit.

Geef bokken de ruimte die zij verdienen
Verschillende media besteden aandacht aan de zogenoemde ‘bokkenproblematiek’ in de geitenhouderij. Het Platform Melkgeitenhouderij, waarin partijen in de geitenzuivelketen samenwerken, is blij met de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Een beter leven voor de bokken vereist namelijk aanpassingen in het overheidsbeleid en ontwikkeling van de markt voor bokkenvlees. Zo kunnen bokken de ruimte krijgen die ze verdienen

Omdat dit onderwerp vragen oproept en kan leiden tot oordelen op basis van emotie, zetten we de feiten over bokken op een rij. Lees hier de factsheet ‘Geef bokken de ruimte’ van het Platform Melkgeitenhouderij.

Bokken in de biologische sector
Sinds 2018 is er binnen de biologische melkgeitensector afgesproken om een steeds groter percentage van de bokjes geboren op het eigen bedrijf biologisch af te mesten. In 2022 worden op alle biologische melkgeiten bedrijven alle bokjes biologisch afgemest tot een minimale leeftijd van 21 dagen.

Meer weten over de geit? Klik dan hier!

MENU |ONTDEK DE GEIT