info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Mart-Jan de Jong

MART-JAN DE JONG

Mart-Jan is samen met zijn vrouw Willy eigenaar van De Bonte Weide, een biologische melkgeitenhouderij in Stolwijk

“IN DE ZOMER ZIJN DE GEITEN VEEL BUITEN. EEN GENOT VOOR HET OOG!”

SWITCH NAAR GEITEN

“Geiten zijn sociale dieren met wie je echt contact kan maken. Dat gevoel hadden we minder bij de schapen die we eerder hadden. Die keken niet op of om als we langsliepen. We zijn geswitcht doordat we genoodzaakt waren ons bedrijf opnieuw op te bouwen nadat onze boerderij geruimd was door Q-koorts. We hebben alle diersoorten bekeken en de geit paste het beste bij ons en ons bedrijf. Dat we door die situatie nu met geiten werken is een geluk bij een ongeluk.”

BIOLOGISCH

“Al vanaf 1999 zijn we uit volle overtuiging biologisch en proberen we dat op alle vlakken vorm te geven. Het veenweidegebied waar we wonen en werken leent zich goed voor biologisch boeren. Onze 450 geiten voeren we met minimaal 60% ruwvoer, waaronder grasklaver van eigen land, aangevuld met brok en granen. Door dit gevarieerde voer leveren de geiten ons hoogwaardige melk, met een volle en heerlijke smaak. In de zomer zijn de geiten veel buiten. Een genot voor het oog! De jonge geitjes groeien op tot melkgeiten. Behalve jonge geitjes krijgen we ook jonge bokjes. Die brengen we zelf groot tot ze geslacht kunnen worden. De bokjes zetten we af via de coöperatie Bio Goat Meat.”

NATUURBEHEER

“We doen meer dan het produceren van biologische geitenzuivel. Voor onze stroomvoorziening hebben we 196 zonnepanelen. We wekken iets meer stroom op, dan we zelf gebruiken. Ook doen we veel aan natuurbeheer. De helft van het grasland wat we beheren is kruidenrijk grasland. Op de andere helft van het grasland wordt aan de slootkant anderhalve meter niet bemest. Hierdoor verschraal je de slootkant, waardoor je een grotere variatie aan planten krijgt. Ook insecten en andere dieren vinden dit fijn. Voor de weidevogels hebben we een plas-dras, een stuk weiland waarop ondiep water staat, aangelegd die met een pomp op zonne-energie op niveau gehouden wordt. Dit alles bevordert de biodiversiteit. Mooi is dat sinds 2017 een kerkuil in onze stal zit. Dat jaar zijn er maar liefst vijf uilskuikens uitgevlogen.”

EIGEN PRODUCT

“We vonden het jammer dat onze geitenmelk onzichtbaar op de markt kwam. Daarom hebben we een eigen product gemaakt van deze gezonde melk: biologische rauwmelkse geitenkefir. Doordat we het product niet pasteuriseren en daarnaast fermenteren wordt het nog lichter verteerbaar. We zijn overtuigd van de gezonde werking van deze zuiveldrank en het is zo lekker! Zelf drink ik het iedere dag bij de lunch. Binnenkort ga ik een cursus geitenkaas maken volgen. Wie weet gaan we dat ook nog eens op de markt brengen.”

Voor meer informatie over De Bonte Weide kun je naar https://debonteweide.nl/

Wil je meer verhalen lezen van biologische geitenhouders? Deze vind je hier!

DE biologische geitenhouders

biologische_geitenhouderij_reimert

FAMILIE REIMERT

Mart-Jan de Jong

MART-JAN DE JONG

MENU |ONTDEK DE GEIT