info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Hoe zit het met de gezondheid van omwonenden?

Het blijkt dat omwonenden van een geitenbedrijf vaker longontsteking hebben. Is de geitensector gevaarlijk voor de gezondheid?

Uit onderzoek dat het RIVM in 2017  in Oost-Brabant en Noord- Limburg heeft uitgevoerd, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen meer kans hebben op longontsteking dan gemiddeld. Interessant is dat uit hetzelfde onderzoek ook blijkt dat astma en allergische rhinitis (neusallergieën) juist mínder voorkomen bij mensen die op korte afstand wonen van veehouderijen. 

Vraag naar duidelijkheid
De sector begrijpt dat omwonenden duidelijkheid willen. Dat wil de sector ook. Er is nog altijd  geen oorzaak gevonden die extra longontstekingen rondom geitenbedrijven kan  verklaren. Er is dus geen sprake van een wetenschappelijk bewezen  verband.

Kunnen de longontstekingen verklaard worden door de uitstoot van fijnstof? Nee, geiten stoten vrijwel geen fijnstof uit. Is het een bacterie of virus die van geiten overspringt naar mensen? Niet aannemelijk, er zijn bij de monitoring geen gevallen bekend die hier op wijzen. Is het iets uit de mest? Zou kunnen, geitenmest wordt een aantal weken tot maanden bewaard op de bedrijven. Mogelijk ontstaan er bij de compostering stoffen die een effect hebben op gezondheid. Dit is echter nog niet gevonden.

Onderzoek naar gezondheid van omwonenden gaat verder
Omdat het RIVM geen goede verklaring heeft gevonden voor de relatie tussen longontstekingen en geitenbedrijven, vindt er nog verder onderzoek plaats. Pas wanneer we meer weten over de oorzaak, kunnen we aan de slag om dat probleem aan te pakken. Daarom werken de geitensector en individuele geitenhouders ook volop mee aan het vervolgonderzoek. De sector  hoopt dat het onderzoek snel de duidelijkheid biedt waar de sector en de omwonenden zo naar verlangen.

De geitensector doet zelf al onderzoek naar de mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak en overlast van geur zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is om de geiten op een andere vloer te huisvesten, het stro te bedekken met een beschermingslaagje en of we luchtwassers kunnen toepassen. Ook deze onderzoeken zijn nog in volle gang.

Open over uitdagingen 
De sector werkt mee aan de onderzoeken, niet enkel voor eigen inzichten, maar ook omdat de sector een goede buur wilt zijn. Openheid over de uitdagingen is belangrijk om de geitenzuivelsector een maatschappelijk draagvlak te geven. Je leest meer over de uitdagingen van de sector op deze pagina.

MENU |ONTDEK DE GEIT