info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl

Feiten over geiten: de geit in de kudde

Geiten zijn geweldige dieren vanwege hun nieuwsgierigheid en sociale gewoontes. Ze leven het liefst in een groep, en dat heeft een goede reden. In een kudde voelen geiten zich veilig en kunnen ze elkaar beter beschermen tegen gevaarlijke dieren. 

Een eenzame geit is bijna altijd ongelukkig. Dit zal de geit ook laten merken door luid gemekker. Het is fascinerend om te zien hoe geiten, zelfs als ze van verschillende rassen zijn, goed met elkaar kunnen opschieten in de kudde. Toch worden nieuwkomers soms verstoten. 

Het idee van ‘samen staan we sterk’ geldt ook voor geiten. Ze bepalen onderling een rangorde, vaak door schijngevechten waarbij ze op hun achterbenen staan en met hun horens op elkaar botsen. Het is interessant op te merken dat gehoornde geiten vaak hoger in rang staan dan ongehoornde. Deze rangorde is duidelijk zichtbaar bij de voerbak, hooiruif en ingang van het geitenverblijf.

Kortom, het sociale gedrag, de rangorde en interacties van geiten maken het interessante, vriendelijke herkauwers. 

MENU |ONTDEK DE GEIT