info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Geiten nieuws

Duurzame GeitenZuivelKeten viert eerste mijlpaal

De geitenzuivelsector is de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege het groeiende aantal melkgeiten. Tot nu toe minder bekend, is het feit dat de sector al lang werkt aan verduurzaming. Sinds 2016 gebeurt dit binnen de Duurzame GeitenZuivelKeten (DGZK), waar geitenzuivelaars en geitenhouders hier samen aan werken. Sinds april 2018 is de DGZK volledig operationeel. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en heeft het eerste melkgeitenbedrijf de maximale score weten te realiseren binnen het duurzaamheidsprogramma. De eerste resultaten laten bovendien zien dat duurzaamheid al heel gewoon is binnen de sector.

Punten verdienen
De aanpak van de DGZK bestaat uit zeven onderdelen. Per onderdeel zijn punten te verdienen, afhankelijk van inspanning en prestatie. Er is een maximum van honderd punten. Bedrijven krijgen punten op het gebied van levensduur van de geiten, het gebruik van antibiotica op het bedrijf en het percentage bokjes dat op het bedrijf wordt grootgebracht. Met een energiescan krijgen geitenhouders inzicht in hun energieverbruik. Daarnaast kunnen geitenhouders punten verdienen als ze in het bezit zijn van een zoönosekeurmerk en actief de interactie met de omgeving opzoeken.

De eerste resultaten
Inmiddels heeft een grote groep geitenhouders haar kengetallen op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen geitenhouders onderling kengetallen en kennis uitwisselen en zo werken aan het optimaliseren van bepaalde thema’s. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat veel geitenhouders het al ontzettend goed doen op het gebied van duurzame bedrijfsontwikkeling en dierenwelzijn en hier zeer bewust mee bezig zijn. Veel melkgeitenbedrijven werken al met energiebesparende maatregelen en een flink aantal bedrijven heeft de zorg voor de bokjes geoptimaliseerd door ze op het eigen bedrijf groot te brengen voor ze geslacht worden. Ook blijkt uit de eerste resultaten dat veel geitenhouders het belangrijk vinden om transparant te zijn over hun bedrijf en actief de verbinding te zoeken met de samenleving. Verder wordt binnen de geitenzuivelfabrieken hard gewerkt aan energiebesparende maatregelen.

Duurzaamste bedrijf
Inmiddels heeft de DGZK ook een mijlpaal te vieren, het eerste melkgeitenbedrijf heeft het maximale aantal van 100 punten gescoord binnen het duurzaamheidsprogramma. Dit familiebedrijf uit Zelhem, dat wordt gerund door vader Reint, moeder Annie, zoon Dennis, schoondochter Hilde en dochter Linda, werd in het zonnetje gezet met een geiten aardewerk servies en een dinerbon. De familie beschikt al een aantal jaren over het zoönosekeurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat je je bewust bent van mogelijke risico’s op zoönosen die elke diergroep met zich mee brengt. Het keurmerk krijg je wanneer je, samen met de dierenarts, probeert deze risico’s uit te sluiten of zo klein mogelijk probeert te maken. Annie Roekevisch: “We hebben een camping bij huis en vinden het logisch dat je goed kijkt naar mogelijke risico’s en deze bij voorkeur uitsluit.” Ook fokt de familie zeer succesvol haar eigen bokjes op tot ze slachtrijp zijn. Dennis Roekevisch: “Dat kan alleen doordat we daarvoor ruimte hebben in de vergunning. Voor veel geitenzuivelbedrijven is dit momenteel lastig vanwege de groeistoppen in diverse provincies.” Dat het de familie vervolgens ook lukt om zo veel bokjes succesvol groot te brengen, komt volgens Annie vooral door de zorg en aandacht die de kleinste dieren krijgen op het bedrijf en het extra personeel dat wordt aangetrokken tijdens het aflamseizoen.

Op de vraag hoe het kan dat ze zo goed scoren en tot nu toe het meest duurzame geitenbedrijf van Nederland zijn, reageert de familie erg nuchter. Reint Roekevisch: “We doen eigenlijk niets bijzonders”. Het feit dat de familie Roekevisch, net als veel van hun collega’s, zo goed scoort en dit zelf eigenlijk maar heel gewoon vindt, laat zien dat duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel is van het produceren van lekkere geitenzuivel en dat deze met veel zorg voor mens en dier wordt geproduceerd.

nieuwsberichten

Geitencadeaus voor moederdag

Kom de geit ontdekken in het hemelvaartweekend

De rol van geiten in verschillende culturen

Feiten over geiten: de geit in de kudde

De fascinerende ogen van de geit

Bokkenfeitje: de bokkengeur

Feiten over geiten: hoefverzorging

1 oktober: Boktober proeverij Geitengeluk

Zo bewaar je geitenkaas!

MENU |ONTDEK DE GEIT