info@ontdekdegeit.nl
info@ontdekdegeit.nl
Geitenmest

Feiten over geiten

Op donderdag 9 mei (2019) besteedde Zembla aandacht aan een groeiend geitenbedrijf in Gelderland. De uitzending met de titel ‘De kool en de geit sparen’ gaat onder andere over vermeende gevaren voor de gezondheid van omwonenden. Omdat dit onderwerp snel leidt tot oordelen gebaseerd op emoties, zetten wij hieronder de belangrijkste feiten over geiten op een rij.

 1. Professionele ondernemers

  De geitenhouderij is in de afgelopen decennia gegroeid tot een professionele bedrijfstak met dito ondernemers. In Nederland worden ca. 530.000 geiten gehouden. 350.000 daarvan worden op 365 gespecialiseerde bedrijven als melkgeit gehouden. De overige geiten worden gehouden als hobby- en gezelschapsdieren.
  Bron: http://edepot.wur.nl/464128

 2. Groei

  De sector is vooral gegroeid omdat geitenzuivel – bijvoorbeeld geitenkaas, maar ook dagverse geitenzuivel (melk en yoghurt) en babyvoeding – steeds populairder wordt bij de consument. Geitenzuivel is lekker, gezond, beter verteerbaar en minder belastend voor gevoelige darmen. Steeds vaker kopen mensen in Nederland en in andere West-Europese landen Nederlandse geitenzuivel-producten.
  Bron: http://edepot.wur.nl/8800

 3. Verduurzaming   

  Professionele Nederlandse geitenhouders besteden veel aandacht en zorg aan dierenwelzijn en verduurzaming. Naast het voldoen aan de eisen die bij vergunningverlening worden gesteld, werken de bedrijven ook samen in de Duurzame Geiten Zuivel Keten aan bijvoorbeeld nog betere huisvesting en een lager energieverbruik. Hierin werken de geitenhouders nauw samen met de geiten-zuivelindustrie.
  Bron: https://platformmelkgeitenhouderij.nl/themas/

 4. Volksgezondheid   

  Een thema dat veel aandacht vraagt is de volksgezondheid. Uit onderzoek door het RIVM – waar de geitensector aan meewerkt – komt naar voren dat mensen die binnen een straal van twee kilometer van een geitenbedrijf wonen, een licht verhoogde kans op longontsteking lijken te hebben.  In het onderzoeksgebied hebben jaarlijks per 100.000 inwoners ongeveer 1600 mensen een longontsteking. Van die 1600 patiënten zijn 124 longontstekingen gerelateerd aan het wonen in de buurt van een geitenhouderij. Of, en zo ja hoe dit kan worden veroorzaakt door het geitenbedrijf, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk is dat Q-koorts geen verklaring voor het verhoogde risico biedt en dat geitenhouderijen voor zover bekend weinig fijnstof en endotoxinen uitstoten. Bij mensen die dicht bij een veehouderij wonen komen astma en neusallergie minder voor.
  Bronnen: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-vgo-3 https://www.nivel.nl/nl/publicatie/veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-iii-longontsteking-de-nabijheid-van-geiten-en

  https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Factsheet%20Veehouderij%20en%20gezondheid%20omwonenden.pdf

  https://www.rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid/onderzoek-veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-vgo

 5. Bouwstop

  Naar aanleiding van het onderzoek hebben de meeste provincies in Nederland een zogenoemde bouwstop afgekondigd. Dit betekent dat geitenhouders in die provincies geen nieuwe bedrijven mogen starten en/of geen bestaande bedrijven mogen uitbreiden. Vanzelfsprekend met uitzondering van geitenhouders die al eerder een vergunning kregen voor uitbreiding of nieuwvestiging. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bedrijf dat centraal staat in de Zembla-uitzending.

 6. Nader onderzoek

  Geitenhouders dringen aan op nader onderzoek naar de oorzaak van de relatie tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de geitenhouderij. Zolang dat niet duidelijk is, kunnen zij geen maatregelen nemen om, samen met betrokkenen, eventuele risico’s of overlast te voorkomen. De geitenhouders begrijpen de zorgen en vragen die hierover leven en werken graag mee aan vervolgonderzoek.

 7. Draagvlak

  De Nederlandse geitenhouders willen geen ongecontroleerde en ongeremde groei. Vooruitlopend op het weer verdwijnen van de bouwstops, werkt de sector aan een toetsingskader voor verantwoorde groei van melkgeitenbedrijven in de toekomst. Dit gebeurt in overleg met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. De ondernemers voelen zich verantwoordelijk en nemen daarom het initiatief om gezamenlijk en transparant op zoek te gaan naar maatschappelijk draagvlak.
  Bron: htttp://www.lto.nl/actueel/nieuws/10897213/LTO-wil-toetsingskader-voor-verantwoorde-groei-melkgeitenhouderij

nieuwsberichten

Geitencadeaus voor moederdag

Kom de geit ontdekken in het hemelvaartweekend

De rol van geiten in verschillende culturen

Feiten over geiten: de geit in de kudde

De fascinerende ogen van de geit

Bokkenfeitje: de bokkengeur

Feiten over geiten: hoefverzorging

1 oktober: Boktober proeverij Geitengeluk

Zo bewaar je geitenkaas!

MENU |ONTDEK DE GEIT